REGIE OP INZETBAARHEID

Als werkgever kunt u Dassen Verzuim Control inschakelen om namens u de regie te voeren op de verminderde inzetbaarheid van uw zieke medewerkers.
Indien u het casemanagement heeft belegd bij de leidinggevende en/of de personeelsfunctionaris, dan kan Dassen Verzuim Control hen coachen en ondersteunen bij de uitvoering van hun taken.
U kunt deze dienstverlening voor een aantal uren per week of per maand afnemen.
Indien u alleen ondersteuning wilt bij complexe dossiers, dan kan Dassen Verzuim Control ook alleen de regie in die dossiers voor u voeren.
De voordelen van regie op inzetbaarheid door Dassen Verzuim Control zijn:
– Deskundige en gerichte actie bij (dreigend) langdurig verminderde inzetbaarheid
– Voorkomen van onnodige stagnatie in het herstel en de re-integratie van uw medewerker
– Duidelijke aansturing van en contacten met alle betrokken partijen; ook extern, zoals de bedrijfsarts, interventiebedrijf, re-integratiebedrijf, UWV, etc.
– Snelle en effectieve re-integratie van uw medewerkers in een passende functie
– Samenstelling en beheer van het re-integratiedossier conform wet- en regelgeving
– Voorkomen van een loonsanctie voor werkgever
– Beperking van de financiële risico’s voor zowel werkgever als werknemer
– Regie op schadelast en re-integratie van (ex)medewerkers met een WGA uitkering