DOSSIER ANALYSE

Heeft u één of meerdere langdurige en/of complexe dossiers?
Dassen Verzuim Control kan voor u eenmalig een dossieranalyse uitvoeren om na te gaan of aan de wettelijke verplichtingen is voldaan en welke mogelijkheden nog kunnen worden benut.
Dassen Verzuim Control analyseert het dossier door de al ondernomen activiteiten te beoordelen op doelmatigheid en deze te toetsen aan de wet- en regelgeving (o.a. Wet Verbetering Poortwachter).
Vervolgens ontvangt U een schriftelijke adviesrapportage, die u voorziet van:
– Een overzicht van de al ondernomen activiteiten in het dossier
– Inzicht in de mate waarin is voldaan aan de wettelijk eisen
– Inzicht in de financiële aspecten en risico’s voor werkgever en werknemer
– Advies over de vervolgaanpak van de begeleiding en de re-integratie van uw medewerker.
De adviesrapportage vormt een goed uitgangspunt om zelf het verzuimdossier “op koers” te houden.