SPECIALIST TAAKDELEGATIE

Bij taakdelegatie werkt de hiervoor opgeleide professional nauw samen met de bedrijfsarts om ervoor te zorgen dat een werknemer kan rekenen op de beste begeleiding.
Een specialist taakdelegatie is een goed opgeleide specialist in casemanagement en re-integratie, die onder de volledige verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts taken bij preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie uitvoert. Om de kwaliteit van de dienstverlening te borgen wordt een specialist taakdelegatie regelmatig getest en getraind op kennis en kunde. Een specialist taakdelegatie is net als een bedrijfsarts onafhankelijk en neutraal en heeft ook een ‘medisch geheim’, waardoor vertrouwelijke informatie niet met anderen, zoals bijvoorbeeld een leidinggevende, mag worden gedeeld. De bedrijfsarts is altijd direct betrokken bij ieder advies van de specialist taakdelegatie.