ARBO DIENSTVERLENING

De Arbowet verplicht werkgevers zorg te dragen voor deskundig en onafhankelijk advies bij vraagstukken rondom arbeid en gezondheid. Het gaat daarbij niet alleen om advies aan de werkgever zelf, maar ook aan alle werknemers. Bedrijfsartsen zijn speciaal voor die taak opgeleid en worden daarom specifiek genoemd in de Arbowet.
Dassen Verzuim Control werkt binnen haar netwerk samen met betrouwbare partners op het gebied van arbodienstverlening, die de kwaliteit van de advisering hoog in het vaandel hebben staan en maatwerk kunnen bieden. De inzet van specialisten taakdelegatie bij de arbodienstverlening wint snel aan populariteit. Zeker nu de wet- en regelgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens eigenlijk geen andere vorm van verzuimbegeleiding toelaat wanneer er bij de verzuimbegeleiding ook privacygevoelige informatie vrijkomt.