OVER DASSEN VERZUIM CONTROL

Dassen Verzuim Control is in 2011 gestart door Fieke Dassen – Eerland. Zij is gecertificeerd Register Arbeidsdeskundige (ADVI) en Register casemanager (RCMC). Een professional op het gebied van mens, werk en inkomen met een bedrijfseconomische achtergrond en ruime ervaring in human resource management (HRM), zowel in het bedrijfsleven als in de (semi) publieke sector.
De wet- en regelgeving op het gebied van verzuim en re-integratie wijzigt snel en is zeer complex. Werkgevers dragen een grote verantwoordelijkheid en een groot financieel risico, terwijl men gemakkelijk verstrikt raakt in de vele regels en richtlijnen. Het niet goed naleven van de wet- en regelgeving kan voor zowel werkgever als werknemer grote financiële gevolgen hebben.
Dassen Verzuim Control kent de weg in de complexe sociale wetgeving. Met een effectieve begeleiding en het benutten van re-integratiemogelijkheden kunnen zowel werkgever als werknemer de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid beperken.
De werkwijze van Dassen Verzuim Control kenmerkt zich door onafhankelijk, persoonlijk, duidelijk en resultaatgericht advies vanuit een grote belangstelling voor en betrokkenheid bij mens en organisatie.
Bij het advies ligt de focus altijd op enerzijds het behoud van productiviteit en rendement voor de werkgever en anderzijds op de gezondheid en het inkomensbehoud voor de werknemer.