BELEIDSVORMING

Uiteraard kunt u bij de implementatie van de gegeven adviezen en/of bij beleidsvorming op het gebied van inzetbaarheid, re-integratie en arbeids(on)geschiktheid ook gebruik maken van de expertise van Dassen Verzuim Control.
Dassen Verzuim Control toetst uw huidige beleid en adviseert u over het actualiseren hiervan.
U kunt ook advies en ondersteuning krijgen bij het opzetten van nieuw beleid, dat voldoet aan alle wettelijke eisen en tevens past binnen de cultuur van uw organisatie.
U kunt deze dienstverlening voor een aantal uren per week of per maand afnemen.