ANALYSE VERMINDERDE INZETBAARHEID

Dassen Verzuim Control brengt aan de hand van een analyse van de verzuiminfrastructuur de knelpunten binnen uw organisatie op het gebied van verminderde inzetbaarheid als gevolg van ziekte in kaart. De analyse laat zien wat de kosten zijn van de verminderde inzetbaarheid en hoeveel de organisatie mogelijk kan besparen indien de knelpunten gericht aangepakt worden. Op basis hiervan krijgt u verbeteradviezen in een schriftelijke rapportage.