ARBEIDSDESKUNDIG VERVOLGONDERZOEK

Is er na een advies van uw bedrijfsarts sprake van een wijziging in de arbeids(on)mogelijkheden van uw medewerker?
Dassen Verzuim Control kan dan voor u, door middel van een verkort arbeidsdeskundig onderzoek, de conclusies van een eerder uitgevoerd arbeidsdeskundig onderzoek heroverwegen.
Immers, als er na een uitgevoerd arbeidsdeskundig onderzoek sprake is van een wijziging van de belastbaarheid, dan kan het nodig zijn de eerder met uw medewerker gemaakte re-integratie afspraken op details aan te passen, ingrijpend te wijzigen of een geheel andere re-integratiekoers in te zetten.