ARBEIDSDESKUNDIG RE-INTEGRATIE ONDERZOEK

Is uw werknemer langdurig niet inzetbaar in de eigen functie en wilt u inzicht in de re-integratiemogelijkheden in het eigen werk of een andere functie in of buiten uw organisatie?
Dassen Verzuim Control adviseert u over de re-integratiemogelijkheden van uw medewerker. De arbeids(on)mogelijkheden van uw werknemer, zoals vastgesteld door de bedrijfsarts, worden vertaald naar structurele en loon dragende taken, die hij of zij nog kan uitvoeren binnen uw organisatie. Ook de mogelijkheden voor tijdelijke re-integratietaken binnen uw bedrijf en de re-integratiemogelijkheden op de externe arbeidsmarkt komen in het advies aan bod.
Het arbeidsdeskundig onderzoek omvat een gesprek met de leidinggevende en/of de HR manager, een uitgebreid gesprek met uw medewerker, een bezoek aan de werkplek, raadpleging van relevante stukken uit het dossier en overleg met de bedrijfsarts. Aan de hand hiervan wordt beoordeeld welke re-integratiemogelijkheden er bestaan en hoe het re-integratietraject vervolgd kan worden.
In een schriftelijke rapportage wordt alles helder uiteengezet en gemotiveerd.