ARBEIDSDESKUNDIG HERPLAATSINGSONDERZOEK

Heeft u een nieuwe functie gevonden of gecreëerd voor uw werknemer, die niet meer inzetbaar is in de eigen functie, maar twijfelt u er aan of die functie passend is?
Dassen Verzuim Control kan een arbeidsdeskundig onderzoek uitvoeren om te toetsen of de gevonden functie passend is bij de actuele arbeids(on)mogelijkheden van uw medewerker alvorens er over wordt gegaan tot definitieve herplaatsing.