VERZUIMMANAGEMENT
ORGANISATIE ADVIES
TAAKDELEGATIE BIJ ARBODIENSTVERLENING
ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK

Aangesloten bij RSC & SRA

Dassen Verzuim Control hanteert de klachtenregeling van RSC en SRA.